ماندگاری کوکائین در بدن چند روز است؟

ماندگاری کوکائین در بدن چند روز است؟

آیا مصرف و اعتیاد به کوکائین از طریق آزمایش قابل تشخیص است؟ ماندگاری کوکائین در بدن چند روز است؟ چه مدت بعد از آخرین مصرف کوکائین در آزمایش خون و ادرار نشان داده می شود؟ کوکائین نوعی ماده محرک اعتیادآور است که اعتیاد به آن عوارض روانی و جسمانی شدیدی را به دنبال دارد. مدت زمان ماندگاری کوکائین در بدن…

ادامه مطلب

ترک اعتیاد به کوکائین

ترک اعتیاد به کوکائین

آیا ترک اعتیاد به کوکائین امکان پذیر است؟ چگونه می توان اعتیاد به کوکائین را درمان کرد؟ بهترین روش برای ترک کوکائین چیست؟ کوکائین ماده ای به شدت اعتیادآور است که حتی یکبار مصرف آن می تواند موجب وابستگی شود. وابستگی و اعتیاد به کوکائین علاوه بر جنبه جسمی و فیزیولوژیکی، وابستگی روانی و ذهنی نیز ایجاد می کند. به…

ادامه مطلب

عوارض مصرف کوکائین

عوارض مصرف کوکائین

عوارض مصرف کوکائین بسیار شدید و خطرناک است و می تواند مشکلات جسمی و روانی جدی برای مصرف کننده به دنبال داشته باشد. کوکائین بر مغز و حافظه تاثیر منفی می گذارد و بیماری های روانی را در فرد ایجاد و تشدید می کند. کوکائین قوی ترین ماده اعتیادآور در جهان است که از برگ گیاه کوکا به دست می…

ادامه مطلب