چطور مصرف تفریحی مواد منجر به اعتیاد می شود؟

چطور مصرف تفریحی مواد منجر به اعتیاد می شود؟

برخی معتقدند مصرف تفریحی مواد مخدر موضوعی جدی نیست و موجب اعتیاد نمی شود. این افراد مصرف تفریحی مواد در دورهمی ها و مناسبت های مختلف به عنوان روشی بی ضرر برای گذراندن وقت می دانند. آیا این اعتقاد درست است؟ آیا ممکن است مصرف تفننی مواد مخدر یا الکل منجر به اعتیاد شود؟ چه عواملی در تبدیل شدن مصرف…

ادامه مطلب

انواع مواد مخدر جدید و انواع روانگردان ها

انواع مواد مخدر جدید و انواع روانگردان ها

انواع مواد مخدر جدید شامل مواد خطراناک و به ظاهر شادی آور است. به طور کلی مواد مخدر در واقع انواع مختلفی از داروها و ترکیبات شیمیایی و طبیعی بوده که به خاطر ایجاد وابستگی به مصرف دوباره، در گروه مواد اعتیاد آور قرار گرفته است. همین طور خرید و فروش انواع مواد مخدر صنعتی جدید به خصوص در ایران…

ادامه مطلب

 مفهوم بیماری اعتیاد چیست؟

 مفهوم بیماری اعتیاد چیست؟

اعتیاد چیست؟ به طور کلی اعتیاد به معنی خو گرفتن و وابستگی جسمی، عصبی و روانی فرد به مواد مخدر بوده که ترک کردن و یا گریز از آن بسیار سخت و یا حتی ناممکن است. به معنای دیگر اعتیاد مصرف نادرست و پی در پی مواد مخدر بوده که در آخر منجر به وابستگی فرد به آن ها می…

ادامه مطلب