ماندگاری متادون در بدن چند روز است؟

ماندگاری متادون در بدن چند روز است؟

مدت ماندگاری متادون در بدن چند روز است؟ آیا مصرف متادون موجب مثبت شدن نتیجه تست اعتیاد می شود؟ تا چه مدت بعد از آخرین مصرف متادون در آزمایش خون و ادرار قابل تشخیص است؟ متادون دارویی است که معمولا با نظر پزشک برای درمان اعتیاد به هروئین و سایر مواد افیونی و همچنین تسکین دردهای شدید مورد استفاده قرار…

ادامه مطلب

انواع مواد مخدر جدید و انواع روانگردان ها

انواع مواد مخدر جدید و انواع روانگردان ها

انواع مواد مخدر جدید شامل مواد خطراناک و به ظاهر شادی آور است. به طور کلی مواد مخدر در واقع انواع مختلفی از داروها و ترکیبات شیمیایی و طبیعی بوده که به خاطر ایجاد وابستگی به مصرف دوباره، در گروه مواد اعتیاد آور قرار گرفته است. همین طور خرید و فروش انواع مواد مخدر صنعتی جدید به خصوص در ایران…

ادامه مطلب

 مفهوم بیماری اعتیاد چیست؟

 مفهوم بیماری اعتیاد چیست؟

اعتیاد چیست؟ به طور کلی اعتیاد به معنی خو گرفتن و وابستگی جسمی، عصبی و روانی فرد به مواد مخدر بوده که ترک کردن و یا گریز از آن بسیار سخت و یا حتی ناممکن است. به معنای دیگر اعتیاد مصرف نادرست و پی در پی مواد مخدر بوده که در آخر منجر به وابستگی فرد به آن ها می…

ادامه مطلب